คณะสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการนำเสนอ (presentation)” ให้กับบุคลากร

25 กรกฎาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐ จันทสิงห์ จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการนำเสนอ (presentation)” ให้กับบุคลากร ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์  
แกลลอรี่