คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562

18 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
แกลลอรี่