ให้การต้อนรับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมให้การต้อนรับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
แกลลอรี่