รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The International Conference on Cohesive Societies (ICCS 2022)

4 ตุลาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The International Conference on Cohesive Societies (ICCS 2022): theme “Confident Identities, Connected Communities” ซึ่งจัดโดยสถาบัน The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) แห่งมหาวิทยาลัยนานหยางเทคโนโลยี (Nanyang Technological University-NTU) ภายใต้ธีมหลักปี 2022 เรื่อง "Confiden Identities, Connected Communities" ณ ประเทศสิงคโปร์


ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/ICCSSG/photos_albums
แกลลอรี่