คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก "World's Top 2% Scientists 2022"

23 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก "World's Top 2% Scientists 2022" ในสาขาพอลิเมอร์ จัดลำดับโดย Stanford University ลำดับที่ 911 จาก 90,487
แกลลอรี่