นักศึกษาระดับปริญญาโท อก.มช. คว้าผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานระดับดี จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก world star packaging award 2019

21 ตุลาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตรผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ่านมาตรฐานระดับดี จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก WorldStar Awards 2020 & WorldStar Student Awards 2019
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน : Mango Cargo
ประเภท : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
จัดโดย กองพัฒาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้อง Grand Hall 203 ชั้น 2 กรุงเทพฯ
แกลลอรี่