คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E190154 และ ตำแหน่งเลบที่ E190155 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

22 มิถุนายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E190154 และ ตำแหน่งเลบที่ E190155 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)