คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย

15 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้การต้อนรับH.E. Kjersti Rodsmoen เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย H.E. Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย H.E. Jon Astrom Grondahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “Education, Innovation and Sustainability” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แกลลอรี่