โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเป็นการส่วนตัว

20 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

โปรดระวัง ! เตือนภัยมิจฉาชีพ 
มช.ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเป็นการส่วนตัว
.
 หากมีเบอร์ที่ไม่ใช่เบอร์สำนักงานของทางมหาวิทยาลัยติดต่อไป
โปรดอย่าหลงเชื่อ และ แจ้งเบอร์ติดต่อดังกล่าวมายังกองบริหารงานบุคคลและ One Stop Service
.
กองบริหารงานบุคคล 053-943117, 053-943119 , 053-943120 และ
One Stop Service 053-943009
แกลลอรี่