รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

22 พฤษภาคม 2566

คณะศึกษาศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี
(ใช้แฟ้มสะสมผลงานในการสมัคร) (คณะศึกษาศาสตร์ : เบอร์ติดต่อ 053-944210)

รายละเอียด : https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TmpjNQ-TVRFNU5ERT0