ต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 ตุลาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการของศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่