CMU OPEN HOUSE 5-6 พ.ย. 2565 นี้ ในรูปแบบออนไลน์

20 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มาแล้วจ้า CMU OPEN HOUSE
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 5-6 พ.ย. 2565 นี้
ในรูปแบบออนไลน์
.
สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ https://cmu.to/openhouse
มีรายละเอียดหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบทุกหลักสูตร
.
และ Page Facebook : CMU Open House : https://www.facebook.com/CMUopenhouse
แกลลอรี่