มช. พัฒนาแอปพลิเคชั่น CM CHANA คัดกรอง COVID-19 ระลอกสอง

8 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จากการระบาดอีกครั้งของ COVID-19 หากเปรียบเทียบกับการระบาดรอบแรก เมื่อยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง การแพร่ระบาดรอบนี้จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การลงทะเบียนแบบเดิมด้วยการกรอกแบบฟอร์มอาจจะไม่ตอบโจทย์หากเทียบกับปริมาณผู้คนที่เข้ามาในจังหวัด ด้วยเหตุนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบลงทะเบียนออนไลน์และลงข้อมูลมาใช้ในการคัดกรอง จึงเป็นที่มาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้เดินทางด้วยแอปพลิเคชัน “เชียงใหม่ชนะ” หรือ CM-CHANA เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและเฝ้าระวังในการติดตามผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

  

แอปพลิเคชัน "เชียงใหม่ชนะ" หรือ CM-CHANA ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้นำระบบ CMU SELF HEALTH CHECK FOR COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเป็นต้นแบบ และได้เริ่มใช้แล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสอง ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CM-CHANA หรือ สแกน QR Code ตามมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว และบันทึกสุขภาพของตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ระบบจะประเมินสุขภาพ หากอาการเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ ระบบจะแจ้งข้อความเตือนสีแดงทาง sms เพื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลทันที อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถทราบจำนวนผู้ที่เข้ามาในเขตพื้นที่เพื่อการติดตามอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เชียงใหม่ชนะ” จะช่วยในการติดตามและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

แกลลอรี่