วิศวกรรมศาสตร์ มช. ยุคใหม่ หลักสูตรในฝันที่ฉันออกแบบได้

11 มกราคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผุดหลักสูตรแบบใหม่ วิศวกรรมบูรณาการ ตอบสนองความต้องการที่เด็กรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน ด้วยเล็งเห็นโลกปัจจุบันผันเปลี่ยนจากเดิมที่ผู้สอนและผู้เรียนล้วนไม่ต่าง Generation มาเป็นยุคของผู้เรียนยุคใหม่ใหม่ คือ นักศึกษาปัจจุบันอันเป็น Generation Z ทั้งหมด (เกิดปี ค.ศ. 2000++) ดังนั้นสถาบันการศึกษาจำต้องปรับเปลี่ยน เพื่อสอดรับกับจริตคนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดต่อยอดจากวลี "อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน" และ "ความรู้ สำคัญ กว่าใบปริญญา" จึงนำมาสู่การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามต้องการ พร้อมกับใบปริญญา โดยขณะนี้เปิดรับรับสมัครผู้เรียนกลุ่ม Gen Z ที่รักอิสระ ประสงค์ศึกษาตามต้องการ เพื่อไปถึงเป้าหมายบนยอดเขา นั่นคือ นำความรู้ไปใช้จริง ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมถึงสถานประกอบการอันเป็นโลกของการทำงานในอนาคต ผู้สนใจโปรดติดต่องานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-944179 หรือ Facebook: เส้นทางสู่วิศวะ มช.

แกลลอรี่