ประกาศปรับปรุงกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เพิ่มเติม)

3 พฤษภาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศปรับปรุงกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (เพิ่มเติม)