กองทัพอากาศ ซ้อมปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยอากาศยาน พร้อมผสานความร่วมมือ มช.ขยายผลสู่พื้นที่ เตรียมรับมือสถานการณ์จริง

13 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กองทัพอากาศจัดประชุม/ฝึกซ้อมแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ/เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ จ.พิษณุโลก/บน.46 เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธาน จัดประชุม/ฝึกซ้อมแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ/เชียงใหม่ และได้เชิญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมหารือแผนการดำเนินการในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลสภาพปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และเทคโนโลยีที่สามารถช่วยประสานอำนวยการ พร้อมร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมปฏิบัติการ


กองทัพอากาศ มีความพร้อมด้านสรรพกำลังและความเชี่ยวชาญด้านยุทโธปกรณ์อากาศยาน เพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่า และมีความมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อร่วมบรรเทาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในส่วนของข้อมูลภาคพื้น จากความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เชิงภูมิสถิติ การทำนายสภาพความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ของการเกิดไฟป่าของภาคเหนือ ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาไฟป่า


ทั้งนี้ สองหน่วยงานได้ร่วมมือกัน พัฒนาระบบการแจ้งเตือน-ระบบค้นหาจุดไฟไหม้แบบเวลาจริงเพื่อปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยความรวดเร็วแบบ Near Real time และเตรียมวางแผนการแก้ปัญหาไฟป่าแบบบูรณาการ ทั้งการป้องกัน และแก้ปัญหาในทุกมิติ โดยผลการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ผลเป็นเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในด้านการฝึกซ้อมหน้างานเสมือนจริง การจัดการประสานงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ และในส่วนของข้อมูลสนับสนุนการฝึกซ้อม ที่ช่วยให้ปฏิบัติการเป็นไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควัน ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ลดผลกระทบสุขภาวะและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของประเทศ

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
แกลลอรี่