พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

25 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ล่วงลับ ตลอดจนสร้างความเป็นสิริมงคลและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่