ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์

11 กันยายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์