ต้อนรับผู้บริหารจาก Mie University,Japan

30 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Professor Norihiro Nishimura, Ph.D. , Vice President for Social Cooperation, Mie University,Japan และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่