ประชากรช้างเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 เป็นอย่างไรบ้างนะ?

9 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มีนาคมแล้ว มีข้อมูลมาแชร์กันคร้าบบบบบ

ประชากรช้างเลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 เป็นอย่างไรบ้างนะ? ??

        ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จ.สุรินทร์ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ได้ออกตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินกันเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการสำรวจประชากรช้างเลี้ยง ตรวจไมโครชิพ ตรวจสุขภาพช้างเบื้องต้น ถ่ายพยาธิ มอบยาและเวชภัณฑ์พื้นฐาน พร้อมให้คำแนะนำการจัดการสุขภาพช้างแก่เจ้าของ และควาญช้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการให้ข้อมูลในการเตรียมตัวและยื่นขอมาตรฐานปางช้างโดยกรมปศุสัตว์

        จากการสำรวจประชากรช้างเลี้ยง ปี 2567 พบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรช้างเลี้ยงประมาณ 838 เชือก กระจายอยู่ในเขต 10 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นช้างเลี้ยงที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

        เมื่อเทียบกับปี 2566 สัดส่วนจำนวนช้างในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่พบว่ามีการเพิ่มขึ้น 5.29% และ 23.98% ใน อ.แม่แตง และ อ.แม่วาง โดย อ.แม่แตง ยังเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรช้างมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 418 เชือก

        ในปี 2567 นี้ พบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างในจังหวัดเชียงใหม่มีการฟื้นตัวที่ดีถึงดีมาก ปางช้างหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก จากหลายภูมิภาคทั้งจากยุโรปและเอเชีย จากการสอบถามพูดคุยพบว่า ปัจจุบันการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวปางช้างกลับมามากถึง 80% ในช่วงไฮซีซั่น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19

        ด้านสุขภาพของช้าง พบว่าช้างส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี คะแนนร่างกายอยู่ในเกณฑ์ พบปัญหาสุขภาพเล็กน้อย เช่น พยาธิภายนอก เล็บยาว เป็นต้น ซึ่งทีมสัตวแพทย์ก็ได้ให้บริการป้องกันโรคและคำแนะนำในการจัดการสุขภาพให้กับช้างเหล่านี้ด้วย

        ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราจะยังคงยืนเคียงคู่และช่วยเหลือช้างไทยกันต่อไปอย่างไม่ท้อถอยค่ะ


อ่านข้อมูลการสำรวจการประชากรและออกตรวจสุขภาพช้างย้อนหลัง ได้ที่

ปี 2566 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=668030261995911&set=pb.100063668285242.-2207520000&type=3

ปี 2564 https://www.facebook.com/EREC.CMU/posts/5127224843957657

ข้อมูลโดย : Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU https://www.facebook.com/photo/?fbid=911397247659210&set=a.494671099331829
แกลลอรี่