ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคฤดูร้อน 2565

1 พฤษภาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคฤดูร้อน 2565 วันที่ 1-5 พ.ค. 2566 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-payment365

**หากพ้นกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทั้งหมด**  

แกลลอรี่