ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

5 กันยายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เลขาธิการ The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2566 หมดเขตการรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่ https://iaeste.kmutnb.ac.th/2020/ 
ไฟล์แนบ