ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน ในการจากไปของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา

4 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ ๑๐๐ วัน
ในการจากไปของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา 
อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ (แรม ๖ ค่ำเดือน ๕) เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่