คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ดัดแปลงรถสองแถวสาธารณะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่แรกของประเทศ

30 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดัดแปลงรถสองแถวสาธารณะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่แรกของประเทศ

รับชมได้ที่ https://www.facebook.com/reel/1177194419961728

ข้อมูลโดย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. https://www.facebook.com/reel/1177194419961728
แกลลอรี่