ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ final

13 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

   ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มช. ขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงก่อนสอบ Final
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
แกลลอรี่