การสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช.

8 มกราคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

สามารถสมัคร TCAS รอบที่ 1 ของคณะบริหารธุรกิจ มช. พร้อมอ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่ https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/study_recruit_note.php

::: สอบถามเพิ่มเติม :::

โครงการ 01-04 : ติดต่อ งานบริการการศึกษา โทร 0-5394-2110 หรือ 0-5394-2124

โครงการที่ 05-06 : ติดต่อ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โทร 0-5394-2156 หรือ FB: Service Business Management CMU

ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
แกลลอรี่