ต้อนรับคณะเครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสินด้านการถ่ายภาพและศิลปะชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป

13 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะเครือข่ายสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสินด้านการถ่ายภาพและศิลปะชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการ เทศกาลถ่ายภาพนานาชาติเชียงใหม่ Chiang Mai Photography Festival 2020 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่