Home Isolation ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีที่พักอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

9 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีที่พักอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • ผู้ติดเชื้ออายุไม่เกิน 60 ปี
  • ไม่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ดังนี้
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
-โรคไตวายเรื้อรัง
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคอ้วน
-โรคมะเร็ง
-โรคเบาหวาน
  • มีอาการไม่มาก
  • และมีสมาร์ทโฟน (หรือมีผู้อื่นในบ้านมี)

สามารถเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

ดูแลท่านโดย ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านจะได้รับ
-การประเมินอาการด้วย VDO call และโทรศัพท์ติดตามอาการ
-อาหาร 3 มื้อ
-ปรอทวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ
-ยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาการติดเชื้อโควิด-19
-ยาพื้นฐานอื่นๆ เพื่อช่วยบรรเทาอาการ
-การประสานส่งต่อเข้ารับการรักษาตัว หากมีอาการแย่ลง

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ โทร 053-934-678 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประเมินการเข้าสู่ระบบ

* ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย. 2564
เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามผ่านช่องทาง
Facebook : https://cmu.to/lUFsc
Website : https://cmu.to/4X1f6
Blockdit : https://cmu.to/fhRyz
Line@MedCMU : https://cmu.to/RqfQV
Telegram : https://cmu.to/69hHx
Twitter : https://cmu.to/lwTzu
Instagram : https://cmu.to/rp23j
แกลลอรี่