คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีทำบุญปอยหลวง

25 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีทำบุญปอยหลวง


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญ
พิธีทำบุญปอยหลวง
“เฉลิมฉลองในโอกาสโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ครบ ๖ ปีและเฉลิมฉลองครบ ๖๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”


ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗


ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ)


•เวลา ๐๘.๐๐ น.
– พระสงฆ์มหาเถระ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์


•เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
– บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ
– หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ
– หัววัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ แห่ครัวทานร่วมทำบุญ


วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ)
•เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
– หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอแม่ออน อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่แตง อำเภอแม่วาง แห่ครัวทานร่วมทำบุญเวลา •๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
– หัววัดต่าง ๆ จากอำเภอสะเมิง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอเวียงแหง อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย แห่ครัวทานเข้าร่วมทำบุญ
– หัววัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ แห่ครัวทานเข้าร่วมทำบุญ


#65ปี #พิธีทำบุญปอยหลวง #โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่