ประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล 2024 สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”

13 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

กอล์ฟการกุศล 2024 สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า”
เรียน นักกอล์ฟทุกท่าน

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขันกอล์ฟในวันดังกล่าวออกไปก่อน และเมื่อกำหนดวันจัดการแข่งขันใหม่ได้แล้วจะเรียนแจ้งให้ทีมนักกอล์ฟทุกท่านทราบอีกครั้ง

#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่