โครงการอบรมเรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ" (Green Office)

8 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพบรรยกาศโครงการอบรมเรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ"
ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่