พิธีมอบรางวัล BODAO CUP การประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

23 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Mr.Wu Honggui รองเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(ประเทศจีน) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ms.Lian Chen ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr.Duan Jian ประธานกรรมการ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด Ms.Jiang Guijuan รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเกษตรเฮยหลงเจียง นายสมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวในพิธี และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Shen Yi รองผู้อำนวยการศูนย์อบรมทรัพยากรครูและเผยแพร่ภาษาจีนนานาชาติ (คุนหมิง) มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล นางทิพวรรณ์ วงศ์วิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย Mr.Dou Tiqian กรรมการผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้าร่วมและมอบรางวัล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และออนไซต์ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
จากการแข่งขันที่เข้มข้นและจากความทุ่มเทของทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ในปีนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันประเภท “การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์” และ “การแข่งขันถ่ายทอดสด”
การแข่งขันประเภทที่ 1 : การแข่งขันนวัตกรรมสื่อออนไลน์ การแข่งขันประเภทที่ 2 : การแข่งขันถ่ายทอดสด

               ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินฝ่ายไทยจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คุณดาเนียล ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทีมนานาชาติจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเซินเจิ้น นายอดิเรก นวลศรี ครูผู้สอนภาษาจีน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คุณ Zhou Xing ตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยพณิชยการปักกิ่ง นางสาวเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันประเทศไทย จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี คุณ Jiang Zhihong จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเศรษฐกิจและการค้ากว่างซี กล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกจากการแข่งขันครั้งนี้
               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชื่นชมในความสามารถและความสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ที่ได้นำทักษะความรู้ด้านภาษาจีนประยุกต์กับทักษะอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีน และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม และเป็นกำลังใจให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน


รายละเอียดประกอบข่าว : สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่