ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง (รอบที่ 2)

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบมีสัญญาจ้าง (รอบที่ 2)

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1404