กิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2566

13 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Pre-College ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ชีวิตในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะฯ สถาปนิกรุ่นใหม่ ได้แก่ คุณปริญญ์ จอมอินตา (พี่เดป้า) คุณเจษฎารักษ์ ลอยลม (พี่ปุ้ปปั้ป) และคุณฐิติกาญจน์ อรุณชัย (พี่ไวตา) ร่วมเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ชีวิตการเรียนและการทำงานให้แก่นักศึกษาปี 1 อีกทั้งยังมีการแนะนำสถานที่ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน และบุคลากรของคณะฯ โดย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอ.ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่