กิจกรรม Vet Camp Series for Kids ครั้งที่ 3

5 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ขวบ และครอบครัว ภายใต้ชื่อว่า "Vet Camp Series for Kids" ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับสัตว์ ได้ฝึกทักษะการเข้าสังคม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ F103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมวันที่ 1 น้อง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมจะได้รู้ว่า ไข่ไก่กลายเป็นไก่ ได้อย่างไร ต่อด้วยให้น้อง ๆ ลองส่องดูน้องไก่ที่อยู่ในไข่ไก่ด้วย ส่องดูน้องไก่เสร็จ น้อง ๆ ก็ได้ทำการปั๊มมือ เพื่อเตรียมดูเชื้อโรคในวันพรุ่งนี้ก่อนลงมือทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไปด้วยกัน ...

กิจกรรมวันที่ 2 น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมที่น่าสนใจและแปลกใหม่ ว่าทำไมเราต้องสตัฟฟ์สัตว์? พร้อมเรียนรู้วิธีการสตัฟฟ์สัตว์เบื้องต้น ยังไม่พอ น้อง ๆ ยังได้ลงมือทำ "สตัฟฟ์กุ้ง" ด้วยตนเอง

กิจกรรมวันที่วันที่ 3 พี่ทีมงานได้เปิดห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ให้น้อง ๆ และครอบครัวได้เที่ยวชมศึกษานานาสัตว์ เพื่อศึกษาและเรียนรู้โครงกระดูก อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ รวมทั้งสัตว์สตัฟฟ์อีกมากมาย ต่อด้วยกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ แปลงร่างเป็นนักสำรวจขุดหาฟอสซิล และเรียนรู้การสร้างฟอสซิลจำลองด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปสนุกต่อที่บ้าน เสร็จสิ้นกิจกรรมน้อง ๆ ทุกคน ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วมเปิดประสบการณ์โลกของสัตว์กับครอบครัวสัตวแพทย์ของเราด้วยค่ะ...

แกลลอรี่