14 กุมภาพันธ์นี้ เด็กเหนือพร้อมหรือยัง กับ TCAS 66 รอบที่ 2 QUOTA ภาคเหนือ

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

14 กุมภาพันธ์นี้ เด็กเหนือพร้อมหรือยัง
กับ TCAS 66 รอบที่ 2 QUOTA ภาคเหนือ

.
ดูคุณสมบัติและสมัครได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์
https://tcas.science.cmu.ac.th
.
สอบถามเพิ่มเติม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.
Science CMU, We are Real Scientists
#SCICMU #VRREALSCIENTISTS
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
.
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
#รับเข้าศึกษาปริญญาตรีมช
#AdmissionCMU
#AdmissionCMU66
#TCASCMU
#TCAS #Dek65 #Dek66
#จะสู้จนกว่าจะสอบติด #gatpat #วิชาสามัญ
แกลลอรี่