วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่ง มหากุศล Mahidol Run 2565

12 กันยายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน วิ่ง มหากุศล Mahidol Run 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ และพนักงานวิทยาลัยฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยภายในงาน แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ Family Run 4 km. และ Super Mini Marathon 12 km.

แกลลอรี่