ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

10 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา (รหัส' 3112021) นักศีกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่