นศ. วิศวฯ คอมพิวเตอร์ ร่วมทีม ReCute ส่งไอเดียระบบ Matching orderสำหรับ โรงงาน Recycle กับร้านรับซื้อของเก่า คว้า 3 รางวัล จาก 3 สนาม

30 สิงหาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมเพื่อนร่วมทีม ReCute ประกอบด้วยนางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล พร้อมนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ นักศึกษาเก่าสาขาการเงิน และการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอระบบจับคู่ออเดอร์ (Matching order) ขยะระหว่างโรงงานรีไซเคิลกับร้านรับซื้อของเก่า ลงแข่งขัน 3 เวทีใหญ่ส่งเสริมวงการ Startup ผลปรากฎคว้าได้ทั้ง 3 รางวัล

ระบบ Matching order คือ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการของร้านรับซื้อของเก่า จนกระทั่งส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ โดยแบ่งระบบเป็นสองส่วนใหญ่ ส่วนแรกเป็น POS สำหรับบริหารร้านรับซื้อของเก่า ชื่อว่า RecycleStory เป็นโปรแกรมช่วยให้ร้านรับซื้อของเก่าทราบปริมาณสินค้าคงคลัง ซึ่งแสดงสัดส่วน ประเภทสินค้าพร้อมขาย รวมถึงการออกบิล เป็นต้น ส่วนที่สอง ReQore Matching เป็น Platform ของโรงงาน ทำหน้าที่จัดหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันเพื่อจับคู่คำสั่งซื้อจากโรงงาน และสินค้าจากร้านรับซื้อของเก่า ซึ่งเมื่อนำไปใช้จริงส่งผลให้การบริหารงานของร้านขายของเก่า และโรงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังใช้เก็บข้อมูลปริมาณสินค้า ตลอดจนเกิดความคล่องตัวในการระบายสินค้าของร้านขายของเก่าด้วย

ผลงานของทีม ReCute ได้รับรางวัลจาการแข่งขั้นทั้งสิ้น 3 เวทีใหญ่ ได้แก่ รางวัล Outstanding Performance จาก DEPA Jumpstart | Warm Up Day Chiang Mai 2019 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น หรือ Digital Startup Institute และสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA), รางวัลชนะเลิศ Business Brotherhood CMU 2019 โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ Innovative Startup มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเข้าประชันใน Startup Thailand League 2019 การประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) สำหรับนักศึกษา สนับสนุนงบประมาณจัดงานโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ReCute เป็นผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในที่สุด
แกลลอรี่