คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

3 พฤศจิกายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา นักศึกษาเก่าภาควิชาสถิติ รหัส 25 รองคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รหัส 33 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ นักศึกษาเก่าภาควิชาสถิติ รหัส 35 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อ่านประกาศ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่