กิจกรรม “สิงห์ขาวร่วมใจปลูกป่า 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.” ครั้งที่ 1

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน “สิงห์ขาวร่วมใจปลูกป่า 55 ปี รัฐศาสตร์ฯ มช.” ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ร่วมสร้าง Safety Zone ป้องกันฝุ่นควัน หากเกิดวิกฤติฝุ่นควันไฟป่า