รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

22 มกราคม 2564

กองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E010254 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท สังกัดงานพัสดุ กองคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/