เปิดอบรม Staff Training in Modem CFD Education วิศวฯ เครื่องกล มช. ส่งต่อเทคนิค CFD การเรียนการสอนสมัยใหม่แก่ 11 พันธมิตร ตามโครงการ A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics

14 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา หัวหน้าโครงการ A new Master Course in Applied Computational Fluid Dynamics จัดอบรมเรื่อง Staff Training in Modem CFD Education แก่ 11 พันธมิตรจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ Universiti Malaya, Manipal University Jaipur, Manipal Academy of Higher Education, Universiti Teknologi MARA, Vellore Institute of Technology (VIT), Patras University (Greece), Cranfield University และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเรียนการสอน Computational Fluid Dynamics Technique: CFD สมัยใหม่ อันหมายถึงเทคนิคพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวน ใช้วิเคราะห์ปัญหาทางด้านพลศาสตร์ของไหล อาศัยการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดงาน ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31623
แกลลอรี่