ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565

18 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Taiwan ICDF Scholarship ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกสำหรับนักศึกษาไทย ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการนับสนุน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั่วเครื่องบิน ที่พัก เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ประกันสุขภาพ และสื่อการเรียน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ดังนี้
ขั้นตอนการสมัคร
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812215166.pdf
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812222272.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2791.html
หมดเขตการรับสมัคร 15 มีนาคม 2565