นางอรพรรณ การคนซื่อ ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

4 มกราคม 2567

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดี กับ นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ด้านบริการดีเด่น

แกลลอรี่