คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ “การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

30 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ นายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และคณะทำงาน ในโอกาสเข้าติดตามและรับฟังการนำเสนอโครงการ “การปลูกพืชอาหารช้างที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด พร้อมร่วมให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ The Success ช่อง SUCCESS CHANNEL ต่อประเด็นการให้ความสำคัญในการต่อยอดและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช้าง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
แกลลอรี่