คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 5 ตำแหน่ง

15 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 5 ตำแหน่ง
- สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
- สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ คลิก

แกลลอรี่