นศ. คณะมนุษยศษสตร์ มช. ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนภาคฤดูร้อนนานาชาติรุ่นที่ 17

5 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา LIS CMU คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนภาคฤดูร้อนนานาชาติรุ่นที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบูคาเรสต์ ณ ประเทศโรมาเนีย ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/humancmu
แกลลอรี่