ประชุมวิชาการนานาชาติ InnoSTRE Special Edition 2020 – ASEAN Educational Programme

26 พฤศจิกายน 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (zoom conference) “InnoSTRE Special Edition 2020 – ASEAN Educational Programme” ในฐานะ Keynote Speaker ตามคำเชิญของ Asia China Education and Culture (ACEC) Association ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย งานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานหลักคือ Universiti Teknologi MARA (Sarawak branch), ACEC Association และ Anhui Medical University ภายใต้ธีมงาน “Innovative Sciences and Technologies in the Sustainability of Future Global Economic in Embracing Post Covid19 Challenges” โดย ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ ได้บรรยายในหัวข้อ “Post-COVID 19 Challenges: Chiang Mai University Experiences”
แกลลอรี่