งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation”

7 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตร จัด “งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมแสดงพลังการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะได้เนรมิตพื้นที่ในฮอลล์ กว่า 34,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตร ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถ สัมผัสได้จริง อาทิ การใช้พลาสมาในแปลงปลูกผัก-ผลไม้, ข้าวพันธุ์เจ้า มช. 107, การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดพืช-สัตว์ ตลาดต้นไม้และการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกล การเกษตร นิทรรศการการเกษตรต่างประเทศที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย การฝึกอบรม วิชาชีพระยะสั้น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดโชว์รําวงย้อน ยุค เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
แกลลอรี่